Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η ΧΚτοπο διαθέτοντας εμπειρία, γνώση και τεχνολογικά μέσα, αναλαμβάνει απλές και εξειδικευμένες εργασίες, όπως τοπογραφικές αποτυπώσεις και σύνταξη τοπογραφικών, χαρτογραφικών και κτηματογραφικών υποβάθρων και λοιπές εργασίες μηχανικού.

Σύνταξη Τοπογραφικών Μελετών για :
 • Συμβολαιογραφικές πράξεις (συμβόλαια, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς)
 • Έλεγχο αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων / αγροτεμαχίων σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες
 • Έκδοση αδειών δόμησης / αδειών λειτουργίας / διαγράμματα εφαρμογής / υψομετρικών μελετών
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • Πράξη χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων
 • Πράξη τακτοποίησης / αναλογισμού / προσκύρωσης
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού / παραλίας
 • Καθορισμό ορίων ρέματος

Λοιπές Εργασίες Μηχανικού :
 • Χάραξη θεμελίωσης / ορίων / ρυμοτομικων γραμμών
 • Ογκομετρήσεις
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
 • Ταυτότητα Κτιρίων
 • Χαρτογράφηση και παραγωγή Χαρτών
GIS -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών γνωστότερα ευρέως και ως G.I.S. Geographic Information Systems, είναι συστήματα διαχείρισης χωρικών δεδομένων και συσχετισμένων ιδιοτήτων.
Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS - ΣΓΠ) είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο να αποτυπώσει, αποθηκεύσει, χειριστεί, αναλύσει, διαχειριστεί και παρουσιάσει χωρικά ή γεωγραφικά δεδομένα συσχετισμένα μεταξύ τους.

Οι εφαρμογές GIS είναι εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν διαδραστικές ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα, να αναλύσουν χωρικές πληροφορίες, να επεξεργάζονται δεδομένα σε χάρτες και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα όλων αυτών των λειτουργιών μέσω ψηφιακών μέσων (διαδραστικοί χάρτες) ή αναλογικών (εκτυπωμένοι χάρτες).

Το GIS μπορεί να αναφέρεται σε διάφορες τεχνολογίες, διαδικασίες, τεχνικές και μεθόδους. Είναι συνδεδεμένο με πολλές λειτουργίες και έχει πολλές εφαρμογές σχετικές με τη μηχανική, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τις μεταφορές / εφοδιαστική, τις ασφαλίσεις, τις τηλεπικοινωνίες και τις επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, οι εφαρμογές GIS και εντοπισμού θέσης μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο για πολλές υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία και βασίζονται στην ανάλυση και την απεικόνιση. (Wikipedia)
Εργασίες GIS / ΣΓΠ

Η ΧΚτοπο αναλαμβάνει την συλλογή χωρικών και λοιπών πληροφοριών, την εισαγωγή τους στην εφαρμογή GIS και την τελική σχεδίαση θεματικών χαρτών.

To GIS είναι ιδανικό εργαλείο για δημόσιες και αρχαιολογικές υπηρεσίες.

Εφαρμογές GIS
 • Εργασίες Ψηφιοποίησης, Διανυσματοποίησης, σάρωσης και γεωαναφοράς εντύπων διαγραμμάτων και χαρτών
 • Ψηφιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων, απεικόνιση δεδομένων σε χαρτογραφικό υπόβαθρο και παραγωγή ψηφιακών θεματικών χαρτών
 • Χρήση των γεωχωρικών δεδομένων σε εφαρμογές web / desktop
 • Υπηρεσίες GIS προς το Δημόσιο
 • Εφαρμογές real estate
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
Το γραφείο με την κεκτημένη εμπειρία τόσων ετών λειτουργίας, αναλαμβάνει ως τεχνικός σύμβουλος σας, την εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων μηχανικού για χρήση προς το δημόσιο, το δασαρχείο, το δικαστήριο ή οποιαδήποτε άλλη.

Οι τεχνικές εκθέσεις ανάλογα με την υπόθεση, περιλαμβάνουν:
 • Τοπογραφικά διαγράμματα
 • Φωτοερμηνεία
 • Ορθοφωτοχάρτες υψηλής ανάλυσης
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ
Η ΧΚτοπο χρησιμοποιεί σύγχρονες φωτογραμμετρικές μεθόδους, επίγειες και εναέριες και παρέχει Φωτογραμμετρικά Προϊόντα υψηλής ακρίβειας, σε μορφή αναλογική ή ψηφιακή.

Φωτογραμμετρικές Εφαρμογές
 • Δημιουργία ψηφιακών  Αεροφωτογραφιών, Ορθοφωτοχάρτων, Φωτογραμμετρικών Διαγραμμάτων και Υποβάθρων ευρείας έκταασης
 • Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM)
 • Καταγραφή, Αρχειοθέτηση και Ανάδειξη χώρων Πολιτιστικής Κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία)
 • Τρισδιάστατες ψηφιακές εφαρμογές και Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις

Φωτογραφικές Εφαρμογές
 • Φωτογραφίσεις και Βιντεοσκοπήσεις για χρήση σε real estate υπηρεσίες

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
Το γραφείο αναλαμβάνει πλήρως την έκδοση της άδειας δόμησης σε όλα τα στάδια της και την κατασκευή, με σκοπό την παράδοση του έργου με την καλύτερη σχέση τιμής / αξιοπιστίας.
 • Τοπογραφική αποτύπωση
 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Στατική μελέτη
 • Οργάνωση
 • Επίβλεψη
 • Κατασκευή

Ο σχεδιασμός του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη, σε συνάρτηση πάντα με τον προϋπολογισμό που διαθέτει.

Τα έργα που αναλαμβάνει το γραφείο περιλαμβάνουν:
 • Μελέτη / Κατασκευή κατοικιών κάθε είδους
 • Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων
 • Ειδικές Κατασκευές
Το γραφείο αναλαμβάνει όλα τα στάδια της ανακαίνισης της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου
 • Αποτύπωση του χώρου
 • Σχεδιασμός
 • Κατασκευή

Με την ανακαίνιση δίνεται ώθηση στην εμφάνιση και στην υπεραξία του ακινήτου σας, καθιστώντας το πιο προσοδοφόρο κατά την ενοικίαση ή την πώληση του.
ΠΕΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Το γραφείο εκδίδει Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, τα οποία έχουν χρονική ισχύ δέκα (10) ετών και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στις κάτωθι περιπτώσεις:
 • Αγοραπωλησία ακινήτου
 • Μίσθωση ακινήτου
Powered by XKtopo
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Αριστοδήμου 135, Καλαμάτα
TK: 24100
Τηλ: +30 27210 80370
Κιν: +30 697 1 654 564
Email: info@xktopo.gr
Privacy Policy
Επιστροφή στο περιεχόμενο