Υπηρεσίες - XKtopo.gr

Τεχνικό - Μεσιτικό Γραφείο
Ψαρών 16, Καλαμάτα,ΤΚ 24100
1ος όροφος, Γραφείο "1"
τηλ : +30 2721 086 747
κιν :  +30 6971 654 564
email : info@xktopo.gr

Τοπογραφικές Υπηρεσίες - Τοπογραφικά Διαγράμματα - Κτηματολόγιο - Πράξεις Δασαρχείου - Φωτοερμηνεία Real Estate - Αγοραπωλησία / Μίσθωση / Διαχείριση / Εκτίμηση Ακινήτων Λογισμικά για Μηχανικούς - Σχεδιαστικά CAD και βοηθητικά εργαλεία - progeCAD / DCad Μόνιμοι Συνεργάτες του γραφείου - Μηχανικοί / Σύμβουλοι - Εκτιμητές Ακινήτων / Δικηγόροι

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Τοπογραφικές Εργασίες

Το γραφείο διαθέτοντας εμπειρία, γνώση και τεχνολογικά μέσα, αναλαμβάνει απλές και εξειδικευμένες εργασίες.

Τοπογραφικά Διαγράμματα για :
 • Συμβολαιογραφικές πράξεις (συμβόλαια, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς)
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων / αγροτεμαχίων σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες
 • Έκδοση αδειών δόμησης / αδειών λειτουργίας / διαγράμματα εφαρμογής / υψομετρικών μελετών
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • Πράξη χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων
 • Πράξη τακτοποίησης / αναλογισμού / προσκύρωσης
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού / παραλίας
 • Καθορισμό ορίων ρέματος
 • Χαράξεις θεμελίωσης / ορίων / ρυμοτομικων γραμμών
 • Ογκομετρήσεις

ΓΠΣ
GIS - Συστήματα Γεωγραφικών  Πληροφοριών

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών γνωστότερα ευρέως και ως G.I.S. Geographic Information Systems, είναι συστήματα διαχείρισης χωρικών δεδομένων και συσχετισμένων ιδιοτήτων.
Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS - ΣΓΠ) είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο να αποτυπώσει, αποθηκεύσει, χειριστεί, αναλύσει, διαχειριστεί και παρουσιάσει χωρικά ή γεωγραφικά δεδομένα συσχετισμένα μεταξύ τους.

Οι εφαρμογές GIS είναι εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν διαδραστικές ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα, να αναλύσουν χωρικές πληροφορίες, να επεξεργάζονται δεδομένα σε χάρτες και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα όλων αυτών των λειτουργιών μέσω ψηφιακών μέσων (διαδραστικοί χάρτες) ή αναλογικών (εκτυπωμένοι χάρτες).

Το GIS μπορεί να αναφέρεται σε διάφορες τεχνολογίες, διαδικασίες, τεχνικές και μεθόδους. Είναι συνδεδεμένο με πολλές λειτουργίες και έχει πολλές εφαρμογές σχετικές με τη μηχανική, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τις μεταφορές / εφοδιαστική, τις ασφαλίσεις, τις τηλεπικοινωνίες και τις επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, οι εφαρμογές GIS και εντοπισμού θέσης μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο για πολλές υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία και βασίζονται στην ανάλυση και την απεικόνιση.
(Wikipedia)
Τεχνικές εκθέσεις μηχανικού

Το γραφείο με την κεκτημένη εμπειρία τόσων ετών λειτουργίας, αναλαμβάνει ως τεχνικός σύμβουλος σας, την εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων μηχανικού για χρήση προς το δημόσιο, το δασαρχείο, το δικαστήριο ή οποιαδήποτε άλλη.
Οι τεχνικές εκθέσεις ανάλογα με την υπόθεση, περιλαμβάνουν:
 • Τοπογραφικά διαγράμματα
 • Φωτοερμηνεία
 • Ορθοφωτοχάρτες υψηλής ανάλυσης
Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας

Το γραφείο συνεχώς εξελίσσεται και σύντομα θα μπορεί να παρέχει Φωτογραμμετρικά Προϊόντα υψηλής ακρίβειας, σε μορφή αναλογική ή ψηφιακή

 • Αεροφωτογραφίες
 • Ορθοφωτοχάρτες
 • Ψηφιακά μοντέλα εδάφους (DTM)
Μελέτες / Κατασκευές

Το γραφείο αναλαμβάνει πλήρως την έκδοση της άδειας δόμησης σε όλα τα στάδια της και την κατασκευή, με σκοπό την παράδοση του έργου με την καλύτερη σχέση τιμής / αξιοπιστίας.
 • Τοπογραφική αποτύπωση
 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Στατική μελέτη
 • Οργάνωση
 • Επίβλεψη
 • Κατασκευή

Ο σχεδιασμός του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη, σε συνάρτηση πάντα με τον προϋπολογισμό που διαθέτει.

Τα έργα που αναλαμβάνει το γραφείο περιλαμβάνουν:
 • Μελέτη / Κατασκευή κατοικιών κάθε είδους
 • Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων
 • Ειδικές Κατασκευές
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Το γραφείο εκδίδει Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, τα οποία έχουν χρονική ισχύ δέκα (10) ετών και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στις κάτωθι περιπτώσεις:
 • Αγοραπωλησία ακινήτου
 • Μίσθωση ακινήτου
Powered by XKtopo
Copyright © 2020 XKtopo.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού