Μετάβαση στο περιεχόμενοΤα Νέα της έκδοσης v.2025
progeSOFT
SL - Single license
Αναβαθμίστε από την προηγούμενη έκδοση progeCAD 2022 στην νεότερη (Απαιτείται να έχετε στην κατοχή σας την άδεια progeCAD 2022 )
Αναβαθμίστε από την έκδοση Progecad 2021 (ή παλαιότερη) στην νεότερη (Απαιτείται να έχετε στην κατοχή σας την άδεια progeCAD 2021 ή παλαιότερη)
Αναβαθμίστε από ανταγωνιστικό λογισμικό στην νεότερη έκδοση (Απαιτείται να έχετε στην κατοχή σας άδεια ανταγωνιστικού CAD)
Άμεση διαθεσιμότητα
Διαθέσιμη Ποσοστική Έκπτωση Διαθέσιμη Ποσοστική Έκπτωση
331,50 €(ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται) 390,00 €
Προσθήκη
New!
progeSOFT
1 έτος εγγραφής,
λάβετε δωρεάν όλες τις νέες κυκλοφορίες και υποστήριξη Premium 12 μηνών
Μπορεί να αγοραστεί μόνο εντός 30 ημερών από την εγγραφή (registration) του λογισμικού. Αγοράστε το πακέτο ΤΩΡΑ και εξοικονομήστε 18% - progeCAD Professional
Αγοράστε το πακέτο ΤΩΡΑ και εξοικονομήστε 10% - iCADMac
Άμεση διαθεσιμότητα
Διαθέσιμη Ποσοστική Έκπτωση Διαθέσιμη Ποσοστική Έκπτωση
207,00 €(ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται) 230,00 €
Προσθήκη

progeCAD 2025 - Νέα Χαρακτηριστικά και Βελτιώσεις


PERFORMANCE
 • Intellicad 12.1 engine
  The most recent IntelliCAD source code with all the relative improvements.
  Hundreds of bugs fixed, new features and improved interface
 • Increased speed of opening drawings containing many blocks or external references.
 • Drag a .dwg file from Windows File Explorer to a tool palette to add it as a block on the tool palette
 • New Express commands QBREAK (Intersection Quick Break) and EBREAK (Auto Intersection Quick Break). Trim all entities to the intersection of a cutting entity in a single operation using the quick trim command.
USER INTERFACE
 • Commands preview
  When using the Offset, Trim, and Extend commands, you can see a preview of the results.
 • New Layers Manager Palette
  Change the columns visibility, and restore the default display of columns.
 • Drawing area
  Improved handling of model space viewports. Click and drag the border of a Model Space viewport to resize it.
 • Improved Quick Properties
  With the customize user interface command specify what entity types and properties are visible in the Quick Properties pane.
 • Explorer Improvements
  - Manage more visual style properties using the explore visual styles command
  - Manage more layout settings using the explore layouts command
  - Specify whether to freeze layers automatically in layouts that you create using
    the explore layers command
  - Manage data links using the explore external references command
  - Change the column order, the visibility of columns, and restore the default display
    of columns in all explorer panes
 • New command LAYVPI for Layouts
  Use the layer isolate viewports freeze command to freeze the layers of selected entities in all layout viewports except the current viewport.
 • Use print preview for .pc3 printers
 • Toggle the display of the printable area boundary in paper space
NEW FEATURES
 • Advanced Blocks (aka Dynamic Blocks)
  Transparently convert Dynamic Blocks to Advanced Blocks and moreover, using the block editor, you create and edit Advanced Blocks using parameters, actions, and visibility states as with AutoCAD® Dynamic Blocks.
  You can use it to modify any block reference and also make them parametric in size and shape. The contextual ribbon includes features to combine special grips and actions such as Move, Scale, Stretch, Rotate, Pattern or Mirror. You may, for example, create an Advanced Block whose size can be dynamically adjusted with a grip that you can stretch.
  You can also create Advanced Blocks with different states having elements that are hidden or shown. This allows, for example, to use only one block to show different options.
  One Advanced Block can replace many blocks. Combining multiple grips and actions allows you to create much smarter blocks. One Advanced block may replace tens of the blocks you currently use and would therefore significantly increase your productivity.
 • New 3D AEC Architectural module
  Compatible with AutoCAD®AEC Objects. The new AEC package allows you to draw 3D architectural elements with a two-dimensional view in plan and takes advantage of a whole series of new Architecture style commands. The drawn entities are now specific AEC elements editable and configurable via the Styles management. By default it replaces our previous EasyArch architectural plugin which still remains available and can be activated with the variable AECMODE.
  Main Features:
  ° Draw walls, doors, curtain walls, windows, stairs and railings
  ° Draw slabs, roofs, or roof slabs
  ° Walls and Slabs can be created by direct conversion of 2D entities
  ° Multi-level manager to assign levels to AEC entities.
  ° AEC Styles manager: manage & customize AEC Styles for Walls, Doors, Windows, Curtain Walls and Curtain Wall Units, stairs and railings, and slabs
  ° AEC Family – imports AEC objects style from external fam or dwg files
 • Rubber sheeting
  New functions for image editing (Raster Design). Use rubber sheeting when you want two or more different data sets from different sources to align geographically: for example, when stretching a new subdivision map into a preexisting parcel map. Rubber sheeting is a nonuniform adjustment of a data set based on the movement of known control points to new locations. For example, data collected by aerial survey may be inaccurate because of flight alignment and camera inaccuracies. By comparing these data with the accurate ground survey data, the aerial data can be stretched or rubber sheeted over the accurate data using control points and objects common to both data sets.
NEW FEATURES
 • IFC Export
  Create IFC from DWG with the new experimental IFCEXPORT and IFCEXPORTOPTIONS commands. It is possible to include .rvt, .ifc underlays, and AEC Objects when exporting to .ifc files. Specify the IFC4 or IFC4x3 schema when exporting to .ifc files and set display properties for AEC styles.
 • Generative AI Drawing Translator
  Powered by Generative AI , the new progeCAD text translator for drawings, uses the translation engine by Google® AI to translate all or part of your drawing, into any language. The translated texts do not change their nature, therefore the drawing remains normally compatible with all CAD-DWG software.
  It works on Text, Mtext, Block attributes, Mleader, and Tables.It works on Text, Mtext, Block attributes, Mleader, and Tables.
 • New Printers in PDF via DWG to PDF.PC3
  - more options and features. Also used with the PDF Export command.
 • New Express command CHBLOCKBASEPOINT
  (Change Block Base Point). Change the insertion point of the selected block and all its instances in the drawing, without moving the geometry. Useful for correcting problems related to blocks with a very distant insertion point, or for being able to change its reference point to manage different situations.
 • New Express command INSERTPOINTSVALUES
  (Insert Point Coords). Write coordinate values near the selected point entities. It is possible to configure the data type that will be reported in text.
 • New command TFRAMES
  Display or hide the frames of all images and wipeouts. This command controls the settings of the IMAGEFRAME and WIPEOUTFRAME system variables.
 • New command RESETBLOCK
  Resets Advanced or Dynamic block references to the default values.
 • New 3D command PROJECTGEOMETRY
  Create a projection of lines, curves, or points on a three-dimensional solid, surface, or region using a direction you specify. You can project points, lines, arcs, circles, ellipses, 2d or 3d polylines, splines, and helices

progeCAD 2024 - Νέα Χαρακτηριστικά και Βελτιώσεις


INTERFACE ΧΡΗΣΤΗ

 • ViewCube
Το View Cube είναι ένας βολικός τρόπος ελέγχου και χειρισμού της γωνίας θέασης του model space στο progeCAD
 • Εισαγάγετε block previes σε κελιά πίνακα
Εισαγάγετε block μέσω μιας φιλικής οπτικής διεπαφής
 • Νέα λειτουργία για την εντολή UCS
Τώρα είναι δυνατό να επιλέξετε Στερεές οντότητες ή Επιφάνειες για να ορίσετε ένα νέο UCS
 • Προεπισκόπηση φύλλου σε εκτύπωση
Προεπισκόπηση χαρτιού και περιθωρίων στο print dialog box
 • Εντολή REGENVISIBLE
Αναγεννά οντότητες μόνο στην ορατή περιοχή
 • Βελτιωμένη ΠΑΛΕΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (TOOLPALETTE)
Σύρετε μια οντότητα από ένα σχέδιο και αποθέστε την σε μια παλέτα εργαλείων για να προσθέσετε την αντίστοιχη εντολή δημιουργίας οντοτήτων στην παλέτα εργαλείων
 • Γραμματοσειρά γραμμής εντολών
Εμφανίζει το dialog box Font της γραμμής εντολών
 • Επαναφέρετε τα αποσιωπημένα μηνύματα
Από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές, επαναφέρετε τα μηνύματα βοήθειας και προειδοποίησης που είχαν οριστικά κρυφτεί από τον χρήστη
 • Βελτιώσεις GRIP για clipped blocks
 • Λειτουργία CTRL+R
Εναλλαγή μεταξύ tiled viewports στo Model tab ή loating viewports στο τρέχων layout
 • 3DWALK
Αλλάζει την 3D προβολή σε ένα σχέδιο διαδραστικά για να δημιουργήσει την αίσθηση περιπάτου στο μοντέλο. Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις με την εντολή 3DWALKFLYSETTINGS
 • 3DFLY
Αλλάζει την τρισδιάστατη προβολή σε ένα σχέδιο διαδραστικά για να δημιουργήσει την αίσθηση πτήσης μέσα στο μοντέλο. Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις με την εντολή 3DWALKFLYSETTINGS
 • 3DPOSITIONER
Εμφανίζει ένα οπτικό βοήθημα ή gizmo που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση και την περιστροφή οντοτήτων στον τρισδιάστατο χώρο
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

 • Μηχανή Intellicad 11.1
Ο πιο πρόσφατος πηγαίος κώδικας IntelliCAD με όλες τις σχετικές βελτιώσεις.
Εκατοντάδες διορθώσεις bugs, νέα χαρακτηριστικά και βελτιωμένο interface.
 • Βελτιστοποιημένη απόδοση επιλογής αντικειμένων
 • Ταχύτερη διανυσματοποίηση Polyline
 • Γρήγορο zoom
Βελτίωση στην αντίδραση και στην ομαλότητα του zoom
 • Quick Select 2x γρηγορότερα σε μεγάλα σχέδια

progeCAD 2022 - Νέα Χαρακτηριστικά και Βελτιώσεις


INTERFACE ΧΡΗΣΤΗ

 • Νέα ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Τώρα η επανασχεδιασμένη Αρχική Σελίδα έχει κομψή καθαρότερη εμφάνιση για να προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε ποικιλία αρχικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε αρχεία προτύπων σχεδίασης (drawing template files), σχέδια που άνοιξαν πρόσφατα, καθώς και διαδικτυακές πηγές και πηγές εκμάθησης
 • Αναζήτηση στα παράθυρα Options και Drawing Settings
Πληκτρολογώντας το όνομα των οptions, βρείτε αυτόματα το σχετικό στοιχείο ελέγχου στη φόρμα. Επιταχύνετε τον έλεγχο ρυθμίσεων
 • Νέο View Manager Dialog παράθυρο
Το View Manager έχει νέο παράθυρο με δυναμική εισαγωγή για ορισμό φόντου προβολής, προοπτικής, μήκος φακού, αποκοπή και άλλα
 • Εντολή TPNAVIGATE
Εμφανίζει καθορισμένη παλέτα εργαλείων ή ομάδα παλετών. Βελτιωμένη προσαρμογή GUI
 • Βελτιωμένο παράθυρο διαλόγου CUI για προσαρμογή
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

 • Μηχανή Intellicad 10.1
Ο πιο πρόσφατος πηγαίος κώδικας IntelliCAD με όλες τις σχετικές βελτιώσεις
 • Νέα βιβλιοθήκη Γεωμετρίας ODA
Η αντικατάσταση της εσωτερικής μηχανής γεωμετρίας βελτίωσε την υποστήριξη Spline και την αναγνώριση ορίων (boundaries) και διόρθωσε αρκετά γεωμετρικά προβλήματα σχετικά με Trim, Chamfer, Fillet, Hatch κ.λπ.
 • Βελτιωμένη απόδοση των εντολών Open, Regen και Layout
 • Αυξητική αποθήκευση (Πειραματική)
Απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Χρησιμοποιήστε το ENABLEINCREMENTALSAVE για ενεργοποίηση.
Ενημερώνει μόνο εκείνα τα τμήματα ενός ήδη αποθηκευμένου αρχείου σχεδίασης που έχετε αλλάξει, βελτιώνοντας την Εξοικονόμηση χρόνου
 • Επιτάχυνση Osnap
Ταχύτερη και πιο ακριβής ανίχνευση σημείων Osnap
 • Ορθογραφικός έλεγχος εν κινήσει
Το κείμενο σε Multiline, Multileader και Tables ελέγχεται αυτόματα για ορθογραφία κατά την πληκτρολόγηση
 • Βελτιωμένη υποστήριξη ποντικιού 3DConnexion
Όλα τα νέα ισχυρά ποντίκια 3DConnexion υποστηρίζονται πλέον
 • Βελτιστοποιημένη απόδοση επιλογής αντικειμένων
 • Βελτιωμένη απόδοση για το Lisp GRDRAW
 • Εργαλείο NET Palettes Set
.NET API για δημιουργία παλέτων με στοιχεία ελέγχου .NET σε αυτές
ΝΕΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Δυνατότητα Δυναμικής εισαγωγής (Dynamic input) των Grips
Η Dynamic input περιλαμβάνει γραμμές εντολών και οδηγούς μέτρησης που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη σχεδίαση και την επεξεργασία
 • Γεωτοποθεσία με διαδραστικό χάρτη Microsoft Bing
Οι πληροφορίες γεωγραφικής θέσης εισάγονται στο αρχείο σχεδίασης αποκόπτοντας τμήμα του διαδικτυακού χάρτη Bing, ως εικόνα χάρτη και ενσωματώνοντας το στην περιοχή σχεδίασης. Με χρήσιμα και συναφή Ribbons και μενού.
 • Εφαρμογή TABLE και TABLEDIT
Ίδια επεξεργασία κειμένου όπως του AutoCAD®, με αριθμητικές γραμμές και αλφαβητικές στήλες. Νέα συναφή Ribbons για Tables.
 • Autodesk Revit® 2021 Import/attach
Υποστήριξη της πρόσφατη μορφή αρχείου Revit
 • Βελτιωμένος χειρισμός Dynamic Blocks
Υποστηρίζονται νέες επιλογές εισαγωγής
 • Πρότυπα λεπτομερειών ξύλου, χάλυβα και τομών
Όλα τα σχήματα είναι πλέον διαθέσιμα σε 3D
 • Solid grips όπως του AutoCAD®
Χρησιμοποιήστε grips για να αλλάξετε το μέγεθος και το σχήμα των 3D solids και των extruded surfaces
 • Ομαλή μετάβαση
Γρηγορότερες και ομαλότερες μεταβάσεις του σχεδίου κατά την μετατόπιση, το ζουμ ή την αλλαγή προβολών
 • Βελτιωμένο Array
Νέα Array Grips
Νέες contextual Array Ribbons
 • Λειτουργία Nudge
Είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση αντικειμένων κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL και επιλέγοντας τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιό σας. Το αντικείμενο θα μετακινηθεί κατά pixel προς την επιλεγμένη κατεύθυνση.
ΧΩΡΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ

 • Άδεια Διαρκείας (Perpetual Licensing)
 • Επιτέλους, μπορείτε να αγοράσετε ένα λογισμικό CAD συμβατό με αρχεία DWG, σε εξαιρετικά προσιτή τιμή
 • Η άδεια του progeCAD είναι διαρκείας και επιτρέπει στον πελάτη να χρησιμοποιεί απεριόριστα το λογισμικό
 • ΧΩΡΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
 • Νιώστε ασφαλείς και απολύτως νόμιμοι, χρησιμοποιώντας το progeCAD ως αντικατάσταση του AutoCAD®
 • Εσείς αποφασίζετε πότε να κάνετε αναβάθμιση
ΝΕΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

 • SHEETSET - Διαχειριστής Sheet Set
Ο Sheet Set Manager οργανώνει, εμφανίζει και διαχειρίζεται σύνολα sheet, μια επώνυμη συλλογή φύλλων σχεδίασης. Κάθε sheet σε ένα Sheet Set είναι ένα layout σε ένα αρχείο σχεδίου (DWG).
 • IMPOINT
Εισάγει σημεία 2D-3D με καθορισμένες συντεταγμένες από ένα αρχείο .txt ή .csv σε ένα σχέδιο. Τα σημεία μπορούν να εισαχθούν ως ξεχωριστές σημειακές οντότητες, ως κορυφές μιας polyline ή ως κορυφές μιας spline
 • BACKGROUND
Καθορίζει τον τύπο, το χρώμα, τα εφέ και τη θέση του φόντου για ονομαστικές προβολές
 • TOTALAREA
Υπολογίζει το συνολικό εμβαδόν των επιλεγμένων closed entities
 • ATTSYNC
Εφαρμόζει αλλαγές χαρακτηριστικών στον ορισμό ενός block σε όλες τις block references
 • Νέο perspective mode
Βελτιωμένος χειρισμός προοπτικής και grips στις Perspective views
 • Βελτιωμένο MTEXT
Προστέθηκε η επιλογή "Strikethrough".
Εισαγωγή λειτουργικότητας «μόνο κειμένου» (Επικόλληση ειδικής μορφοποίησης)
Διαγραφή της δυνατότητας μορφοποίησης
Προστέθηκαν Σύμβολα κειμένου Δείκτη και Εκθέτη
Προστέθηκε το "Paragraph" dialog.
 • ΟΜΑΔΙΚΟΣ χειρισμός (GROUP handling)
GROUPEDIT: Προσθήκη, Αφαίρεση και μετονομασία χαρακτηριστικών για Groups
Group Grips: βελτιωμένη οπτικοποίηση των Groups
 • SVIMPORT/SVEXPORT
Εισαγωγή/Εξαγωγή όλων των μεταβλητών progeCAD
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - USER INTERFACE

 • Βελτιωμένος χρόνος εκκίνησης
 • Βελτιωμένη απόδοση σε σχέδια με XREFS
 • Βελτιωμένη απόδοση λειτουργίας snap σε σχέδια με υποστρώματα (underlays)
 • Βελτιωμένη απόδοση επανασχεδίασης σχεδίου με πολλαπλές οντότητες
 • Βελτιωμένη απόδοση εκτύπωσης μεγάλων σχεδίων
 • Νέα μηχανή μετατροπής 3D PDF
 • Βελτιστοποίηση για οθόνες 4Κ
 • Ανασχεδιασμένα και αναδιαμορφωμένα μενού
 • Επεξεργασία και εισαγωγή / εξαγωγή μενού, γραμμών εργαλείων, ribbon, κουμπιά εφαρμογής, συντομεύσεις πληκτρολογίου, αρχείων .cui και αρχείων .pgp
 • Βελτιστοποίηση διαστημάτων στο μενού ribbon για βελτίωση της αναγνωσιμότητας
 • Νέο παράθυρο διαλόγου blocks με προεπισκόπηση
 • Χρώματα δείκτη. Η διαχείριση χρώματος δείκτη επιτρέπει την επιλογή διαφορετικών χρωμάτων για το δείκτη σε προβολές 2D και 3D
 • Το Viewport Controls παρέχει έναν βολικό τρόπο αλλαγής των προβολών και των οπτικών στυλ
 • Νέος επεξεργαστής CUI για ευκολότερη προσαρμογή της διεπαφής χρήστη
EasyArch ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ PLUGIN
Περιλαμβάνεται δωρεάν το αυτοματοποιημένο εργαλείο αρχιτέκτονικής σχεδίασης

Σχεδιασμός για την αύξηση της παραγωγικότητας
 • Δημιουργήστε σκάλες, τοίχους, πόρτες και παράθυρα, στέγες με λίγα κλικ του ποντικιού
 • Φιλική ροή Αρχιτεκτονική εργασίας. Χρήση dialog boxes. Το EasyArch περιλαμβάνεται δωρεάν στο progeCAD
 • Αυτοματοποιημένο εργαλείο για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, το οποίο αυξάνει την παραγωγικότητα κατά την σχεδίαση / επανασχεδίαση κτιρίου
 • Δημιουργήστε τοίχους, σκάλες, στέγες
 • Δημιουργία και επεξεργασία πινάκων στοιχείων, δωματίων, χώρων
 • Προσθέστε έπιπλα
 • Εύκολη διαστασιολόγηση
 • Επεξεργαστείτε τοίχους (διαγράψτε, περιστρέψτε, μετακινήστε, αντιγράψτε, δημιουργήστε οπές κλπ)
 • Τοποθετήστε, αντιγράψτε, μετακινήστε, επεξεργαστείτε αυτόματα τις πόρτες και τα παράθυρα
 • Διαχείριση layers (γρήγορη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, freeze / unfreeze, isolate κ.λπ.)
 • Διαχειριστείτε και εισαγάγετε παραμετρικά μπλοκ από πρόσθετα μενού
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ SHAPE (GIS ESRI)
 • Εισαγωγή αρχείων SHAPE (ESRI) με γεωχωρικά διανύσματα (geospatial vectors) (σημεία, γραμμές και πολύγωνα) και τα χαρακτηριστικά (attributes) τους σε σχέδια DWG.
 • Η λειτουργία SHP2CAD επιτρέπει την εύκολη μεταφορά των ESRI Shapefiles σε σχέδια CAD έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ως αρχεία DWG. Το SHP2CAD εισάγει επίσης όλα τα δεδομένα (χαρακτηριστικά) που συνδέονται με τα γεωχωρικά διανύσματα
 • Μια διαδραστική φόρμα επιτρέπει την απεικόνιση και την επεξεργασία των χαρακτηριστικών
 • Περιλαμβάνεται δωρεάν με το progeCAD
2D/3D ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • Δημιουργία επιφανειών TIN από σημεία αρχείων Point Cloud ή σημείων συλλεγμένων από τοπογραφικές εργασίες. Η εντολή AUTOSEZ μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτές τις επιφάνειες
 • AUTOSEZ Eργαλείο αυτόματης δημιουργίας μηκοτομής/διατομής
 • SLOPE Eργαλείο για την εύκολη δημιουργία γραμμών κλίσης του εδάφους και για την μετατροπή των πολυγραμμών σε πολυγραμμές κλίσης
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Κίνδυνοι συνδεόμενοι με την χρήση παράνομου λογισμικού

 • Το παράνομο λογισμικό συχνά στερείται σημαντικών στοιχείων και τεκμηρίωσης και δεν περιλαμβάνει επιλογές εγγύησης ή αναβάθμισης
 • Τα πλαστά CDs ή οι μεταφορτώσεις ενδέχεται να είναι μολυσμένα από ιούς που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα αρχεία και στους Η/Υ σας
 • Η αντιγραφή ή η χρήση παράνομου αντιγραμμένου λογισμικού θέτει την εταιρεία σας σε κίνδυνο για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
 • Το πλαστό λογισμικό που δεν λειτουργεί ή περιέχει ιό, σπαταλά τους πόρους της εταιρείας και αυξάνει το κόστος τεχνικού πληροφορικής
 • Η χρήση πλαστού λογισμικού μπορεί να οδηγήσει σε αστικές κυρώσεις και ποινική δίωξη
 • Δεν υπάρχει κίνδυνος για την εργασία και την επιχείρησή σας με το progeCAD
Το γνήσιο λογισμικό παρέχει πολλά πλεονεκτήματα

 • Ένα σταθερό πρόγραμμα καλής διαχείρισης τεχνολογιών πληροφορικής και λογισμικού
 • Πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις, πρόσθετα premium, βελτιώσεις προϊόντων και τεχνική υποστήριξη
 • Προστασία από τα Trojan, spyware και κακόβουλο λογισμικό που μπορούν να ενσωματωθούν σε πειρατικό λογισμικό
 • Μια σαφή διαδρομή για αναβάθμιση σε νεότερες εκδόσεις, ώστε να είναι συμβατή με νεότερα Λειτουργικά Συστήματα όταν έρθει η ώρα
 • Εξαιρετικά απλή λήψη βοήθειας
 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή και να υποβάλετε οποιοδήποτε ερώτημα
PROGECAD ADVANCED FEATURES
 • PDF Export with Layers - includes PDF/A ISO19005 Standard export
 • PDF to DWG conversion
 • Insert BIM models into DWG. IFC and Autodesk Revit® files supported
 • Exports STEP, IGES, PDF, DWF, 3DS, DAE (Collada), STL, LWO, POV, MA(Maya), OBJ(Wavefront), BMP, JPG, WMF, EMF, SVG
 • Imports STEP, IGES, IFC, Rvt/Rfa (Revit®), SolidWorks .sldprt part files and .sldasm assembly, ESRI-SHAPE SHP, 3DS, DGN(Microstation), LWO, OBJ, STL, IFC, RGT,  DXF, DWF, DWFx
 • PointCloud import (ReCap® .rcp, .rcs, .pcg, .isd, .xyz, .ply, .las, .laz)
 • Customizable Toolpalettes for Blocks, Hatches and frequently used Commands
 • 3D Print - STL export for 3D Printer output
 • iCADLib Blocks Manager.  More than 22.000 2D/3D ready-to-use blocks
 • Direct access to Traceparts, Cadenas and BIM&CO with millions of blocks and BIM objects ready-to-use
 • Dynamic blocks editing
 • EasyArch - 2D and 3D building plugin for architects
 • SuperHatch
 • Helix and Loft Commands
 • Multileaders
 • ADDSELECTED -  create a new object of the same type and general properties of a selected object.
 • Gradient Hatch
 • Bitmap/Raster support - Jpeg, TIFF, Png, Gif, ECW, MrSID and Jpeg 2000
 • Bitmap polygonal clipping
 • Plot Margin Customization - cover the entire sheet area
 • Digital signatures to .dwg files
 • DATAEXTRACTION create a detailed schedule, a parts list, or a bill of materials
 • AUTOSEZ  automatic creation of surface profiles  (Topographic Sections - AutoCAD Civil 3D Feature)
 • SLOPE creation of slope patterns
 • QRCODE Create and insert a QRCODE from any text, URL etc.
 • Block Editor (BEDIT)
 • Optimization for 4K displays
 • Dynamic UCS
 • Dynamic Input
 • AEC, Civil, GeoMaps, Mechanical objects support
 • Flatshot command - Generates an accurate flat view of a 3D model
 • AREATEXT -  Calculate boundary area and place the text with the value in the center of the area.
 • Formulas in Tables: table cells can contain formulas
 • ARRAYPATH - Place object copies uniformly along a path or a portion of a path
 • Find and Replace
 • Express Tools -  A complete set of Extra functions for Blocks, Layers, Texts
 • Annotative Objects
 • Arc Aligned Text
 • Multigrip Editing
 • Render engine - progeCAD integrates for free the Artisan Renderer module
 • Automatic Perspective image correction
 • QUICK PROPERTIES Palette Rapid access to the most useful object properties
 • 3DConnection SpaceMouse support
 • eTransmit - Compacting and transmitting DWG files with dependences by email
 • Eattedit - Advanced Attribute editing
 • Advanced Data Extraction
 • QDIM - Quick dimensioning
 • Google EarthTM Integration
 • Spell Checker
 • Publish (Batch Plot)
 • Raster to Vector converter - Convert your paper drawings to editable DWG files
 • Cloud - Share files on Cloud - Supports the major cloud services for file sharing and syncing like DropBox, Google Drive and Microsoft One Drive
 • BetterWMF Integration ( https://www.furix.com/betterwmf )
PROGECAD 2021 ΝΕΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
PERFORMANCE
Two new options can be used to improve the performance in some specific circumstances:
- “Use Frame buffer object display system” reduces GPU memory usage, can be helpful with the integrated graphic card.
- “Hide small entity in block” simplifies drawing visualization hiding the smallest objects of blocks, useful in large drawings with many blocks.
Improved speed in drawings containing cropped Xrefs and large Xrefs.
Better visualization for 3D drawings in Conceptual and Realistic mode.
Cleaner edges with ISOLINES.
Greater working speed and management of drawings with active shading.

USER INTERFACE
 • START PAGE
The new Start tab is displayed by default at startup, providing easy access to a variety of initial actions, including access to drawing template files, recently opened drawings as well as online and learning resources.
 • QUICK PROPERTIES Palette
The Quick Properties palette shows a list of object properties for one or more selected objects. Rapid access to the most useful object properties avoiding irrelevant and confusing fields. You have the Quick Properties palette beside the cursor when clicking on an object.
 • IMPROVED TOOLPALETTES
Palette Groups split panels by topic with the possibility to filter their visibility in a click
Import/Export Single Panel .XTP files (an easy sharing of customization with colleagues)
Images/Icons Manager
Import progeCAD 2020/21 Toolpalettes from the full .ATC files ( You can import customized toolpalettes from your progeCAD 2020)
AddBlocks. The new function allows the massive addition of multiple blocks in the Toolpalette.
 • Improved print preview speed
Faster preview creation. Immediate zoom on details. In addition, you can now scroll the preview using the mouse wheel to zoom and pan.
 • New predefined Ribbon Workspaces
Beside the normal complete Full Ribbon interface, there are two more ready-to-use pre-set menus which allow you to find commands much quicker:
1. “Beginners” - for users just starting to learn CAD or working on simple drawings. It shows only the basic CAD functions making CAD usage easier to non-skilled users.
2. “2D Drawing & Annotate” - the complete set of 2D functions for users who don’t need 3D and prefer a clean workspace.
 • Toggle FULL SCREEN MODE
Clears the screen of Toolbars, Ribbons, Palettes and dockable windows, excluding the command window, to maximize the drawing area.

PROGECAD 2021 ΝΕΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ
NEW FEATURES

 • PDF2DWG 2.0
The New conversion engine with pages preview and such new options as Batch conversion of all PDFs in a folder, multi-page PDF conversion, dashed lines recognition, plus dozens of other important improvements.
 • PDF with Append function
The Append function allows to add a new sheet to an existing PDF to create multi-page PDFs when printing different views of a drawing or different drawings.
 • SELECTION CYCLING
The control of selection when you select an object that overlaps other objects. Cycling through overlapping objects makes your selection extremely easier.
 • SolidWorks IMPORT
progeCAD has added import of new essential file formats. progeCAD 2021 can now import .sldprt part files and .sldasm assembly files created with SolidWorks.
 • QRCODE
Create and insert a QRCODE from any text, URL etc.
Make text in your drawings scannable from QR Codes using any mobile phone or tablet with a camera.
QR Codes, also known as mobile barcodes, allow to represent text, URLs, contact information etc.
Users may get automatically a lot of useful information for execution of maintenance, simply scanning the QR Codes visible in the drawings.
 • New PARAMETRIC 2D LIBRARY
Parametric generation and insertion of mechanical/structural components for construction using a dedicated interface:
Wood: Lumber, Trus Joist® TJI®
Steel: Angle, Channel, Tubing, Pipe, S-W-M-HP Shape, S-M-W Tee Shape
Steel: Studs, Sstuds, Joist, Track
Two Tool Palettes for the new Structures library are provided, ready to use (Steel standard, Profiles and Wooden details)
 • New POLYGON GRIPS
Enable to display a new set of grips for rectangles or polygon polylines. Enhanced options to stretch, rotate or scale polygons.
 • New POLYGON PROPERTIES
Enable a set of new properties in order to better manipulate regularly-shaped polylines (rectangles or polygons)
 • ROTATE on PASTE and PASTEBLOCK
Now you can rotate entities while performing Paste operations for a direct alignment of elements.
 • Improved MTEXT
new functions to Paste text without formatting
new functions to Remove formatting of the selected text
new settings for the in-place background color
the new annotative button in the MTEXT editor
 • Associative ARRAY
progeCAD can now create Associative Arrays entities editable through the properties panel. It is now extremely easy to dynamically modify a number of items, rows, colums, angles, rotation etc.
 • UNDO Step
Undoes commands selecting from a list showing all the executed commands.
 • Section and Elevation lines
Creating 2D sections and elevations from 3D models in your drawings. You can control the size and shape of any created section/elevation and dinamically update an existing section/elevation when the objects included in the section/elevation are modified. The feature is similar to those available in AutoCAD Architecture. The Commands can be applied on all 3D objects, including IFC and Revit Underlayers/imported models.
 • IMAGECLIP on boundary
A new option to use a Polyline as a clipping boundary.
 • Improved REVCLOUD
New options: Rectangular, Circular and Elliptical. Now you can draw Revclouds with a specific shape using the classic or calligraphic mode.
Alternatively, create a Revision cloud directly by selecting an object and transforming it.
 • PHOTOMETRIC PROPERTIES
progeCAD now supports the Photometric properties for the lights entities. Through the properties panel now you can manage the Lamp Intensity and the Lamp Color.
NEW COMMANDS

 • ARRAY. New direct commands:
ARRAYPOLAR. The command evenly distributes object copies in a circular pattern around a center point or axis of rotation.
ARRAYRECT. The command distributes object copies into any combination of rows, columns and levels.
ARRAYEDIT The command modifies associative arrays by editing array properties, editing source objects, replacing items with other objects or creating a 3D array with objects on 2 or more 3D levels automatically.
AREA command improved
The command shows a colored preview area selection. Also implemented the area calculation by pick point.
 • AUTOPUBLISH
The command automatically creates export files (.dwf/.pdf) from the current drawing and saves to a specified location on saving or closing the DWG file.
 • MEASUREGEOM
The command measures distance, radius, angle and area of selected objects or a sequence of points.
 • DATAEXTRACTION
Extracting information from objects such as block attributes and drawing properties and creating a detailed schedule, a parts list, or a bill of materials to a table inside a drawing or into an external file. For example, with a residential construction project, create a door installation schedule to place in the drawing. Using the Data Extraction wizard, you can limit the selection only to doors objects and extract the data. You can create a list as an Excel external file as well. You can use a data extraction file as a template to perform the same type of extraction at any time.
 • ATTOUT - ATTIN
Import/Export block attribute values from/to an external file in the tab-delimited ASCII format.
 • VPLAYER
Sets layer visibility within viewports. In a layout, you can assign a set of unique display properties for each Viewport layer. These settings override those in the Model tab and controlled by the layer manager palette. VPLayer works on Color, LType, LWeight, Pstyle, Transparency, Visibility (Freeze-Thaw).
 • SELFILTER
Controls the Selection Filter panel. It displays all entities in the drawing and allows you to filter and select entities by Layer, Color, entity Type and Linetype. When you finish selecting entities, you can then use the selection set in subsequent commands.
 • SENDTOSKYPE
Allows to directly send via Skype a selected portion of the current drawing.
 • THICKEN
Converts a surface into a 3D solid with a specified thickness.
 • CONVTOSURFACE
Converts 3D solids, meshes and 2D geometry to procedural surfaces.
The command works on closed 2D entities, 3D solids, regions, mesh entities, 3D faces and lines, arcs and open polylines with thickness.
 • CONVTOMESH
Converts 3D solids, polyface meshes and polygon meshes, regions and closed polylines to mesh entities.
 • CONVTOSOLID
Converts eligible 3D objects to 3D solids.
 • POINTCLOUDBOUNDARY and POINTCLOUDPOINTSIZE
The commands control whether the point cloud bounding box is displayed and the size of the points for point cloud objects. The points size is enabled for RCP and RCS point clouds only.
 • CAMERA
Sets a camera and target location to create and save a 3D perspective view of objects.
 • NEW EXPRESS TOOLS
SLOPETEXT creates a text, aligned to the entity with the slope value of a line or a polyline segment.
COORDSLABEL creates a text label with the XY or XYZ coordinates value of a selected point, with or without a leader.
DIMPOLYALIGNED automatically creates aligned dimensions around the selected polyline using its vertices.
MERGEHATCH merges the selected hatches by applying the corresponding properties.
Powered by XKtopo
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Αριστοδήμου 135, Καλαμάτα
TK: 24100
Τηλ: +30 27210 80370
Κιν: +30 697 1 654 564
Email: info@xktopo.gr
Privacy Policy
Επιστροφή στο περιεχόμενο